Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o.
se sídlem
Stamicova 5689/2a
58601 Jihlava
info@euds.cz
Telefon:777 122 005 

identifikační číslo: [………]
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského OS v Brně 29.01.2014, oddíl C , vložka 81717
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.x-deep.cz

2. Objednávka zboží

Každá objednávka na tomto webu je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů.

Pro úspěšné ukončení nákupu je nutné nákupní košík "dotlačit" k pokladně, kde dojde k potvrzení doručovacích a fakturačních údajů. Po úspěšném odeslání objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulaci objednávky, pokud Vám mail nepřišel nebyla objednávka s největší pravděpodobností uložena!!! V takovém případě nás kontaktujte. V průběhu vyřizování se po přihlášení můžete podívat na stav vyřizování vaší objednávky. Proces objednávky je rozdělen do několika kroků.

3. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do 1 týdne od objednání zboží, pokud ještě nebylo expedováno.

4. Dodání zboží

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě a liší se u jednotlivých dodavatelů výstroje. Pokud je objednané zboží skladem je zpravidla expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky. Pokud musíme danou položku objednávat dojde k vyřízení během 3 až 5 pracovních dnů (viz dodací termín). Přičemž Vás vždy předem informujeme o předpokládaném termínu vyřízení. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. 


5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce (Česká pošta, s.p., DPD)

6. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a balného. Poštovné se připočítá k ceně zboží.

V případě, že se Vám cena nelibí a máte pro to rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), zavolejte nebo napište a domluvte si lepší!

7. Způsob platby za zboží

  • - dobírka - za zboží zaplatíte při převzetí zásilky, přímo u Vás doma nebo na poště (je to nejrychlejší varianta, nečeká se na příchod platby).
  • - hotově - při osobním předání v naši kamenné prodejně (Stamicova 2a, 58601 Jihlava po-pá 12-17h).
  • - převodem - platba probíhá před vyřízením objednávky, objednáte zboží a zvolíte tento druh platby v objednávkovém formuláři (při objednávání v části "Informace o platbě" je nutné napsat text: "převodem")

8. Doprava zboží

Na území České republiky, DPD doručuje do 24 hodin. Cena níže uvedena je za každý balík.

  • Cena poštovného do 10 kg - 150 Kč
  • Cena poštovného od 10 - 35 kg - 250 Kč

Na území Slovenské republiky, PPL doručuje do 3-5 pracovních dnů. Zde jsou podmínky dodání pro Slovensko:

  • Platba předem převodem na náš účet u UniCreditBank - Jihlava cena za přepravu 250 Kč ( 10 euro) do 10 kg závislá na velikosti objednávky.
  • Na požádaní možno poslat i na dobírku, poštovné viz tabulka. V ceně je doprava, dobírka + DPH.

9. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Vada, která vznikla neodbornou montáží dle § 623 nemůže být uznána. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace - prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Případně bude za úplatu zasláno poštou. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

11. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali na našich stránkách či nikoliv.

Právo zákazníka na odstoupení - zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení - prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy - vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu autogar@autogar.cz nebo písemně na sídlo firmy. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla firmy. Kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

Nezasílejte k nám balíky na dobírku, nebudou vyzvednuty!

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o. a zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.